Locospotters' annual: set van 3 jaargangen 64, 65 en 66